Muzyka bez opłat ZAiKS

Co oznacza muzyka bez ZAiKS ?

Muzyka bez opłat to taka, którą możemy publicznie odtwarzać nie ponosząc dodatkowych opłat. Przykładem muzyki, która zwolniona jest całkowicie z opłat w przypadku publicznego odtwarzania jest cała kolekcja niemieckiego wydawnictwa VTM Dr. Stein. Zwolnienie to jest bezpłatne i ważne bezterminowo. Za jego wystawienie nie pobierane są żadne dodatkowe opłaty. W cenie zakupu płyty zawarte są wszelkie koszty związane z prawem autorskim i pokrewnym związanym z publicznym odtwarzaniem zawartej na niej muzyki. Ważne! Zwolnienie obowiązuje tylko tych, którzy posiadają oryginalny nośnik muzyki wraz z fakturą jego zakupu. Podobna sytuacja obowiązuje w przypadku zakupu muzyki w formacie MP3. Zmiana polega tylko i wyłącznie na przekazaniu klientowi specjalnej płyty Audio-CD z indywidualnym nadrukiem liencji, na której znajdują sie zakupione albumy.

Podstawa prawna publicznego odtwarzania

Opłaty za publiczne odtwarzanie muzyki ( tantiemy) wynikają z obowiązującej w Polsce ustawy z dnia 4 .02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.). Na mocy tejże ustawy w przypadku utworów muzycznych OZZ (Organizacje Zbiorowego Zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi) są to: ZAiKS, STOART, ZPAV, SAWP, zarządzające prawami autorskimi wszystkich zrzeszonych autorów i wykonawców i mają prawo do pobierania w ich imieniu należnych im tantiem. W przypadku publicznego odtwarzania muzyki są one zbierane w formie miesięcznych opłat na zasadzie umów długoterminowych lub jednorazowo w przypadku organizowania imprez z wykorzystaniem utworów muzycznych.

Muzyka relaksacyjna VTM Dr.Stein w firmie bez ZAiKS-u

Wytwórnia Mediów Terapeutycznych VTM Dr. Stein jest właścicielem praw autorskich, wykonawców i producentów wszystkich utworów zawartych na zwolnionych z opłat płytach jest bezpośrednio wydawca. To on opłacił lub opłaca tantiemy dla artystów, wykonawców i autorów wydawanej muzyki, o czym informuje w wydawanym przez siebie oświadczeniu. Prawa producenta, jako że jest nie zrzeszony, zachowuje w przypadku własnych produkcji on sam. W takim wypadku, żadna z OZZ nie może pobierać opłat dla artystów, autorów, twórców i wykonawców, którzy nie są w tych organizacjach zrzeszeni, zwłaszcza jeśli opłaceni zostali oni lub są opłacani przez wydawcę.

Muzykę VTM Dr.Stein można odtwarzać bezterminowo i bez konieczności podpisywania umów, które zobowiązują nas do uiszaczania opłat na rzecz Organizacji Zbiorowego Zarządzania.

Certyfikat indywidualny muzyka VTM bez opłat

Certyfikat indywidualny muzyka VTM bez opłat